Tác Động Của Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài (FDI) Đến Tăng Trưởng Đầu Ra, Năng Suất Và Hiệu Suất Của Nền Kinh Tế Việt Nam Trong Thời Kỳ 2000 – 2013 (Sách Chuyên Khảo)

Tác Động Của Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài (FDI) Đến Tăng Trưởng Đầu Ra, Năng Suất Và Hiệu Suất Của Nền Kinh Tế Việt Nam Trong Thời Kỳ 2000 – 2013 (Sách Chuyên Khảo)

Thể loại: Sách Kinh Tế
Tạm hết
  • Chia sẻ:
Giới thiệu sách

Review sách Tác Động Của Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài (FDI) Đến Tăng Trưởng Đầu Ra, Năng Suất Và Hiệu Suất Của Nền Kinh Tế Việt Nam Trong Thời Kỳ 2000 – 2013 (Sách Chuyên Khảo)

Tác Động Của Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài (FDI) Đến Tăng Trưởng Đầu Ra, Năng Suất Và Hiệu Suất Của Nền Kinh Tế Việt Nam Trong Thời Kỳ 2000 – 2013 (Sách Chuyên Khảo)

Việt Nam đã đạt được những tiến bộ quan trọng về phát triển kinh tế xã hội. Quy mô của nền kinh tế liên tục tăng, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện. Một trong những nhân tố tạo nên những thành tựu đó là Việt Nam đã tận dụng cơ hội của hội nhập kinh tế mang lại. Chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam đã khá thành công về thu hút FDI. Tuy vật, xu hướng thu hút và sử dụng FDI trong giai đoạn vừa qua ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Lượng vốn FDI đăng kts tăng lên, nhưng thiếu ổn định; tỷ lệ vốn thực hiện còn thấp và chậm cải thiện. FDI với các mối liên kết sản xuất ngang và dọc giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn nước ngoài vẫn còn kém phát triển, hiệu quả của FDI còn thấp.

Thông tin chi tiết
Tác giả GS. TS. Nguyễn Khắc Minh
Công ty phát hành Trung Tâm Phát Hành Sách Và Văn Hóa Phẩm Khoa Học Và Kỹ Thuật
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Khoa học & kỹ thuật
Ngày xuất bản 01-2018
Kích thước 24 x 16 cm
Loại bìa Bìa mềm
Số trang 389
SKU 2305121585718
Khách hàng nhận xét (1)
Nguyen Thanh Nguyen Vu
2 Không hài lòng

nội dung tàm tạm, bố cục tổng thể có, nhưng có vẻ sách không có ý định diễn giải nhiều

LÊN ĐẦU TRANG