Hướng Dẫn Chính Sách Liên Quan Đến Cơ Chế Tài Chính, Kế Toán Trường Học

Hướng Dẫn Chính Sách Liên Quan Đến Cơ Chế Tài Chính, Kế Toán Trường Học

Tác giả: Quí Lâm
280.000 đ 350.000 đ Tiết kiệm: 70.000 đ (20%)
  • Chia sẻ:
Giới thiệu sách

Review sách Hướng Dẫn Chính Sách Liên Quan Đến Cơ Chế Tài Chính, Kế Toán Trường Học

Hướng Dẫn Chính Sách Liên Quan Đến Cơ Chế Tài Chính, Kế Toán Trường Học

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW với nội dung “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Đảng và Nhà nước xác định mục tiêu của đổi mới lần này là: Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả. Vì vậy, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều quy định nhằm đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, hoàn thiện chính sách học phí, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục và đào tạo.

Nội dung của cuốn sách Hướng Dẫn Chính Sách Liên Quan Đến Cơ Chế Tài Chính, Kế Toán Trường Học được biên soạn nhằm giúp các cơ quan đơn vị, trường học kịp thời cập nhật những thông tin mới và bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Đổi mới cơ chế thu, sử dụng học phí và chính sách miễn giảm học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Phần II. Chế độ tự chủ, tự chiu trách nhiệm về sử dụng kinh phí hoạt động trong trường học;

Phần III. Đổi mới chính sách, cơ chế tài chính – kế toán nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục;

Phần IV. Tiền lương và các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ngành giáo dục;

Phần V. Tiêu chuển chức danh nghề nghiệp giáo viên và cơ chế đào tạo, bồi dưỡng, bồi hoàn chi phí đào tạo;

Phần VI. Học bổng chính sách và công tác hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh, sinh viên.

Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho Quý cơ quan đơn vị, trường học tìm hiểu, thực hiện đúng chính sách pháp luật. Hy vọng cuốn sách sẽ có giá trị hữu ích đối với bạn đọc.

Thông tin chi tiết
Tác giả Quí Lâm
Công ty phát hành TT Giới Thiệu Sách TP. HCM
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Tài Chính
Ngày xuất bản 12-2016
Kích thước 20 x 28 cm
Loại bìa Bìa mềm
Số trang 391
SKU 2388353231608
Khách hàng nhận xét (0)

Chưa có nhận xét nào về sách Hướng Dẫn Chính Sách Liên Quan Đến Cơ Chế Tài Chính, Kế Toán Trường Học

LÊN ĐẦU TRANG